In de hemel is de heer

In de hemel Jezus zittend, als de Christus op de troon. Hij is de mens door God verheven, met Gods heerlijkheid gekroond... Zie, de Mens is nu in de hemel, als Heer en Koning op de troon. Dit is Jezus onze Redder, met Gods glorie reeds gekroond.

V Heer, ontferm U over ons. V De Heer verwarme de kilheid van ons hart, verlichte het duister van onze zonden . En moge ons geleiden naar het eeuwig leven. Ofwel. V Wij laten ons vaak verblinden door het valse licht, overal aanwezig, steeds verlokkend. Bidden wij de goede God om ontferming: L Heer, Gij wijst ons de goede weg van de ontmoeting

Heer in de hemel zie ons aan, geef ons Uw licht op ’t levenspa n. Leg toch Uw zegen diep in ’t hart, ’t leven o Heer, is zo verward. God in de hemel, hoor ons aan, geef ons de kracht om door te gaan. Heer van de schepping zie de mens, die tot U komt en ’t goede wenst. Geef hem de rijkdom van Uw macht, geeft vrede Heer, die U verwacht.

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is Heilig, Hij is God en Hij heerst over het heelal Er is kracht in Zijn woord, alles is door Hem ontstaan al wat leeft buigt zich neer en aanbidt Zijn grote Naam En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht en aan U is de eer en de … L mocht de hemel geopend zien en krijgt bemoedigende vergezichten te zien: de ballingschap is niet het einde, het volk zal herleven al lijkt dat onmogelijk (H37) en uiteindelijk zal de Heer wonen temidden van Zijn volk, slotvers: de naam van de stad zal voortaan zijn: de HERE is aldaar.